Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Marilyn Is Back!!!

Marilyn Monroe Quotes:

1. "I believe that everything happens for a reason..People change so that you can learn to let go,things go wrong so that you appreciate them when they're right,you believe lies so you eventually learn to trust no one but yourself,and sometimes good things fall apart so better things can fall together"

2. "A girl doesn't need anyone who doesn't need her"

3."It's better to be hated for what you are, than to be loved for what you are not"

4."So keep your head high,keep your chin up,and most importantly keep smiling because life is a beautiful thing and theres so much to smile about"

5."A wise girl kisses but doesn't love..listen but doesn't believe..and leaves before she is left"

6."Imperfection is beauty
Madness is genius
and it's better to be absolutely ridiculous
than absolutely boring"

7."We should all start to live before we get too old..fear is stupid..so are regrets"

8."I'm pretty,but I'm not beautiful.I sin,but I'm not the devil.I'm good,but I'm not an angel"

9."My momma always said:"Life is like a box of chocolates..you never know what you're gonna get"

10."The real lover is the man who can thrill you by kissing your forehead,or smiling into your eyes or just staring into space"

11."Success makes so many people hate you.I wish it wasn't that way.It would be wonderful to enjoy success without seeing envy in the eyes of those around you"

12."To all the girls that think you're fat because you're not a size zero.You're beautiful one..it's society who's ugly"


13."If you can make a girl laugh you can make her do anything"

14."It's often just enough to be with someone.You don't need to touch them.Not even talk.A feeling passes between you both.You're not alone"- το παντελόνι είναι Zara-
-η μπλούζα είναι H&M-
-τα μποτάκια είναι attrativo-


thnx thnx Βασάκι!!!:)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου