Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

flower mood

"we're just
suicidal kids
telling other
suicidal kids
that suicide
isn't the answer"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου