Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

The Spark Of Adoration (Pastel Hairstyle Inspiration)

"Her red hair burns like
the rays of the sun,
I see her and I'm lit, for
she beautiful beyond
compare, the girl with blue
eyes and fire for hair."

                                          Christy Ann Martine

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου